SELECT WINNERS YEAR
Home   |   Back to LIA Main Home
Advanced search  
 

Television/Cinema Finalists

Grand Prize   |   Winners   |   Finalists

Click a thumbnail to change media.

Finalist

Campaign
Entrant: Ogilvy & Mather, Shanghai
Balabala
"Scar", "Piano"," Ties"
Credits
Corporate Name of Client: Balabala
Advertising Agency: Ogilvy & Mather Shanghai, Shanghai
Creative Director: Murphy Chou
Copywriters: Murphy Chou/Levi Zhang
Art Directors: Mulder Shen/Eric Zhu
Agency Producer: Wu Xiaolong
Production Company: Perfect Life, Beijing
Producers: Dong QiaQia/Li Gang
Director: Li Wei Ran
Director of Photography: Xie Zheng Yu/ Zhu Jin Jing
Sound Design Company: Sound Sonic Studio, Beijing